Tidtabell

Delprojekt 1:

– intervjuer: 6–10/2017
– enkäter: 9–10/2017
– utvärderingsrapporten har publicerats: 1/2019

Delprojekt 2 och 3:

– lärarenkäter: 3/2018 och 3/2019
– besök i förskolor och skolor: 4–5/2018 och 3–4/2019
– utvärderingsrapporten publiceras: 1/2020

Delprojekt 4:

– uppföljningsenkäter: 9–10/2019
– utvärderingsrapporten publiceras: 2/2021