Utvärderingens delprojekt

Du hittar en närmare beskrivning av delprojekten inom LP-utvärderingen på delprojektens egna sidor.

Delprojekt 1: Läroplansgrunderna och de lokala läroplanerna: beredning och implementering

Fokus för utvärderingen:

 • förändringarna i de riksomfattande målen för utbildningen och i timfördelningen
 • läroplansgrunderna och förhållandet till de lokala läroplansprocesserna
 • genomförandet av läroplanernas innehållsmässiga mål

Material:

 • enkäter: anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning (alla), skolor och förskoleenheter (sampel)
 • intervjuer: sakkunniga vid undervisnings- och kulturministeriet, sakkunniga vid Utbildningsstyrelsen

Delprojekt 2: Synen på lärande och mångsidiga kompetenser

Fokus för utvärderingen:

 • synen på lärande
 • mångsidiga kompetenser

Material:

 • besök i skolor och förskoleenheter (urval)
 • lärarenkäter (lärare i de skolor som besöks)

Delprojekt 3: Lärmiljöer och helhetsskapande undervisning

Fokus för utvärderingen:

 • mångvetenskapliga lärområden
 • helhetsskapande undervisning
 • lärmiljöer
 • arbetssätt

Material:

 • besök i skolor och förskolor (urval)
 • lärarenkäter (lärare i de skolor som besöks)

Delprojekt 4: Förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen som en pedagogisk och fostrande helhet (syntes)

Fokus för utvärderingen:

 • hur systemet för styrning av förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen fungerar
 • hur de riksomfattande målen för utbildningen uppnås

Material:

 • uppföljningsenkäter (till anordnare av förskoleundervisning och grundläggande utbildning, skolor och förskoleenheter som deltagit i det första delprojektet)