Startsidan

Här presenteras utvärderingen av införandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen. Projektet som också kallas LP-utvärderingen inleddes 2016 och avslutas 2020. Utvärderingen är indelad i fyra delprojekt och pågår fyra år.

Utvärderingen ger information om

  • hur väl styrsystemet för utbildningen fungerar och hur effektivt det är
  • de faktorer som påverkar hur målen för läroplansgrunderna nås
  • behoven av att utveckla styrsystemet för utbildningen och läroplansgrunderna.

Målet för projektet är att utvärdera hur läroplansgrunderna, deras mål och innehåll genomförs och fungerar i de lokala läroplanerna och i lokal arbetspraxis.


Resultaten av de olika delprojekten kan användas för att

  • utveckla systemet för styrning av utbildningen
  • utveckla förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen
  • planera kommande läroplansreformer
  • planera kommande timfördelningsreformer
  • planera läroplansprocesserna och stödja genomförandet
  • lokalisera lärarutbildningens och fortbildningens behov.