OPS-arvioinnin tulokset on julkistettu

OPS-arvioinnista julkistettiin 16.2.2021 seurantaraportti sekä ruotsinkielistä koulutusta koskeva raportti. Nämäkin arviointiraportit löydät Raportit ja materiaalit -välilehdeltä.

OPS-arvioinnista julkaistaan vielä kevään/kesän 2021 aikana arvioinnin kaikkien osahankkeiden tuloksia kokoava pohdinta.

Helmikuussa julkaistujen arviointiraporttien ja vielä julkaistavan kokoavan pohdinnan myötä OPS-arviointi päättyy. Karvi kiittää vielä kaikkia arviointiin osallistuneita.