Koulu- ja esiopetusyksikkövierailut

Vierailemme huhti–toukokuun aikana 17:ssä koulussa ja esiopetusyksikössä keskustelemassa laaja-alaisesta osaamisesta ja oppimiskäsityksestä. Vierailujen aikana seuraamme esi- ja perusopetuksen oppitunteja ja keskustelemme arvioinnin teemoista vierailukohteiden johdon ja opettajien kanssa.

Vierailut ovat osa OPS-arvioinnin toisen vaiheen aineistonkeruuta.

Julkaisemme verkkosivuille tunnelmia vierailuilta mahdollisimman pian!