Osahanke 4

Esi- ja perusopetus opetuksellisena ja kasvatuksellisena kokonaisuutena (synteesi)

OPS-arvioinnin neljännessä osahankkeessa tehdään synteesi kolmen ensimmäisen osahankkeen arviointituloksista. Synteesissä arvioidaan esi- ja perusopetuksen ohjausjärjestelmien toimivuutta ja opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden toteutumista. Synteesissä tarkastellaan,

  • miten toimiva koulutuksen ohjausjärjestelmä on
  • millaisilla keinoilla esi- ja perusopetuksen parantamista, kehittämistä ja yhteistyötä tuetaan
  • miten OPS-uudistus on tukenut koulutuksellisen tasa-arvon toteutumista
  • miten perusopetuksen yhtenäisyyttä tukeva toimintakulttuuri toteutuu
  • miten opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa on onnistuttu.

Neljännessä osahankkeessa arviointiaineistoa kerätään seurantakyselyillä ensimmäiseen osahankkeeseen osallistuneilta esi- ja perusopetuksen järjestäjiltä, esiopetusyksiköiltä ja kouluilta syksyllä 2019.