Osahanke 1

Opetussuunnitelmien perusteiden toimivuus ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto

OPS-arvioinnin ensimmäisessä osahankkeessa arviointi kohdistuu koulutuksen ohjausjärjestelmän paikalliseen (opetuksen järjestäjät, koulut ja esiopetusyksiköt) ja valtakunnalliseen (opetushallinnon viranomaiset) tasoon.

Paikallisella tasolla arvioidaan OPS-perusteiden käyttöönottoa ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistelua. Tavoitteena on tuottaa tietoa OPS-perusteiden sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisesta sekä käyttöönoton ohjauksesta. Paikallisella tasolla tarkastellaan,

  • miten toimiva valtakunnallinen tuntijakouudistus on
  • miten paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja käyttöönotto on toteutettu
  • millaisina kehittämisen välineinä OPS-perusteet ja paikalliset opetussuunnitelmat koetaan
  • millaiseksi OPS-perusteiden käyttöönottoon liittyvä ohjaus koetaan
  • miten OPS-perusteiden ja paikallisten opetussuunnitelmien uudistusprosessia, käyttöönottoa ja vaikutuksia arvioidaan
  • millaiset tekijät ovat ohjanneet paikallisten opetussuunnitelmiin liittyvien tavoitteiden ja muiden toimintaperiaatteiden valintaa.

Valtakunnallisella tasolla selvitetään, miten tuntijako, opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ja muut kehittämistarpeet ohjasivat OPS-perusteiden uudistamista. Lisäksi arvioidaan OPS-perusteiden valmistelua ja toimeenpanoa. Arvioinnissa tarkastellaan,

  • millaiset kehittämistarpeet vaikuttivat OPS-perusteiden sisällöllisiin ja rakenteellisiin muutoksiin
  • miten tuntijako ja opetuksen valtakunnalliset tavoitteet ohjasivat OPS-perusteiden uudistamista ja kehittämistä
  • miten OPS-perusteiden sisällöllisten ja rakenteellisten tavoitteiden yhtenäistämisessä onnistuttiin.

Paikallista tasoa tarkastellaan kyselyaineistojen avulla. Aineistot kerätään kaikilta perus- ja esiopetuksen järjestäjiltä sekä otokseen valituilta koululta ja esiopetusyksiköiltä syksyllä 2017.

Valtakunnallista tasoa tarkastellaan haastatteluaineistojen avulla. Tuntijaon ja opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden osalta haastatellaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoita. Opetussuunnitelmien perusteiden osalta haastatellaan Opetushallituksen asiantuntijoita.

Sekä paikallisen että valtakunnallisen tason tarkastelussa hyödynnetään dokumenttiaineistoja.