Arvioinnin osahankkeet

OPS-arvioinnin osahankkeiden tarkemmat kuvaukset löydät omilta sivuiltaan.

Osahanke 1: Opetussuunnitelmien perusteiden toimivuus ja paikallisten opetussuunnitelmien valmistelu ja  käyttöönotto

Arvioinnin kohteet:

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden muutokset ja tuntijaon toimivuus
 • OPS-perusteiden toimivuus ja paikalliset OPS-prosessit
 • opetussuunnitelmien sisällöllisten tavoitteiden toteutuminen

Aineistot:

 • kyselyt: esi- ja perusopetuksen järjestäjät (kaikki), koulut ja esiopetusyksiköt (otanta)
 • haastattelut: opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijat, Opetushallituksen asiantuntijat

Osahanke 2: Oppimiskäsitys ja laaja-alainen osaaminen

Arvioinnin kohteet:

 • oppimiskäsitys
 • laaja-alainen osaaminen

Aineistot:

 • koulu- ja esiopetusyksikkövierailut (näyte)
 • opettajakyselyt (vierailukohteiden opettajat)

Osahanke 3: Oppimisympäristöt ja eheyttäminen

Arvioinnin kohteet:

 • monialaiset oppimiskokonaisuudet
 • opetuksen eheyttäminen
 • oppimisympäristöt
 • työtavat

Aineistot:

 • koulu- ja esiopetusyksikkövierailut (näyte)
 • opettajakyselyt (vierailukohteiden opettajat)

Osahanke 4: Esi- ja perusopetus opetuksellisena ja kasvatuksellisena kokonaisuutena (synteesi)

Arvioinnin kohteet:

 • esi- ja perusopetuksen ohjausjärjestelmien toimivuus
 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden toteutuminen

Aineistot:

 • seurantakyselyt (ensimmäiseen osahankkeeseen osallistuneet esi- ja perusopetuksen järjestäjät, koulut ja esiopetusyksiköt)