Arvioinnin tavoitteet

OPS-arvioinnin tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuudesta, esi- ja perusopetuksen OPS-prosesseista sekä ohjausjärjestelmän ja opetussuunnitelmien kehittämistarpeista.  Hankkeessa selvitetään, millaisina OPS-perusteet sekä opetussuunnitelmien käyttöönotto koetaan paikallisella tasolla.

Hankkeessa arvioidaan OPS-perusteiden mukanaan tuomien uudistusten toteutumista kouluissa ja esiopetusyksiköissä. Huomiota kiinnitetään erityisesti yhtenäisen perusopetuksen toimintakulttuuriin sekä kasvun ja oppimisen jatkumoon.

Hankkeessa hyödynnetään kehittävää arviointia. Kehittävässä arvioinnissa eri toimijoita pyydetään aktiivisesti osallistumaan arviointiprosessin eri vaiheisiin. Tavoitteena on, että mukana olevat toimijat hyödyntävät arvioinnissa syntynyttä tietoa arviointiprosessin aikana ja sen jälkeen.

Vuosina 2016–2020 OPS-arvioinnissa tarkastellaan

 • opetuksen valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamista
 • OPS-perusteiden sisällöllisten tavoitteiden toteutumista
 • opetussuunnitelmien toimivuutta kehittämisen välineenä
 • OPS-prosessien sekä tuntijaon toimivuutta
 • paikallisten tuntijakoratkaisujen vaikutuksia opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamiseen
 • oppimiskäsitystä, laaja-alaista osaamista, eheyttämistä, monialaisia oppimiskokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työtapoja osana opetuksen kehittämistä.

OPS-arvioinnin tukena toimii arviointiryhmä. Ryhmän jäsenet:

 • Peter Johnson (arviointiryhmän puheenjohtaja) (sivistysjohtaja, Kokkolan kaupunki) 
 • Hannele Cantell (yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto)
 • Gun Jakobsson (rektor emerita, Vasa Övningsskola)
 • Päivi Koivisto (varhaiskasvatuksen palvelujohtaja, Jyväskylä)
 • Mari Routti (projektijohtaja, Lappeenranta)
 • Jorma Väänänen (rehtori emeritus, Tornio)