Educassa kysyttiin – nyt vastaamme

Kirjoitimme raportin julkistamistilaisuudesta ja paneelikeskustelusta myös Karvin blogiin – lue teksti täältä!


OPS-arvioinnin ensimmäinen arviointiraportti julkistettiin Educassa 26. tammikuuta. Paneelikeskustelun aikana yleisön oli mahdollista lähettää kysymyksiä viestiseinälle. Vastaamme tässä kirjoituksessa kysymyksiin, joihin paneelikeskustelussa ei ehditty vastaamaan. Kysymyksiin on vastannut OPS-arvioinnin asiantuntijat Jaana Saarinen ja Salla Venäläinen.

Mitä ajattelette, miksi uusi ops on saanut niin paljon kritiikkiä osakseen?

Uudessa opetussuunnitelmassa on paljon tavoitteita opetuksen kehittämiseen ja toimintakulttuurin muutokseen. Opetussuunnitelmien valmisteluprosessien toteuttaminen on vaihdellut, esimerkiksi opetuksen järjestäjät eivät aina ole onnistuneet varaamaan työhön riittävästi aikaa tai resursseja. Arviointitulosten mukaan opetussuunnitelmiin liittynyt koulutus ei ole aina vastannut käytännön koulu- tai esiopetusyksikkötyön tarpeisiin eikä koulussa tai esiopetusyksiköissä ole käyty riittävästi keskusteluja yhteisen ymmärryksen luomisesta uudistuksesta. Tämä on voinut osaltaan vaikuttaa muutosvastaisen ilmapiirin syntymiseen. Joissain kunnissa on lisäksi lähdetty kehittämään esimerkiksi hyvin kuormittavia formatiivisen arvioinnin käytänteitä, joita on jo jouduttu keventämään. Myös liian kuormittavilta tuntuvat uudistukset voivat lisätä kritiikkiä opetussuunnitelmia kohtaan.

Sanotte kehittämissuosituksissa: Koulutasolla tulee edistää monipuolisia yhteistyökäytänteitä ja tulee korostaa yhteistyön merkitystä ja myönteistä ilmapiiriä. Kenen vastuulla toteutuminen on?

Yhteistyön tekeminen ja hyvän työskentelyilmapiirin ylläpitäminen on kaikkien työyhteisön jäsenten vastuulla sekä kouluissa että esiopetusyksiköissä. Avainroolissa näiden toteutumisen tukijana on koulun ja päiväkodin johto. Erityisen tärkeää on pedagoginen johtaminen.

Miten mielestänne erityistä tukea tarvitseva oppilas selviää uuden opsin mukaisessa opetuksessa?

Opetussuunnitelmassa painotetaan oppilaiden vahvuuksien tunnistamista ja kannustavan palautteen antamista. Nämä ovat tärkeitä kaikille oppilaille, mutta erityisen tärkeitä erityistä tukea tarvitsevalle. Erityistä tukea tarvitseva oppilas tarvitsee paljon tukea ja aikaa koulun tai esiopetusyksikön aikuisilta omien oppimistavoitteiden asettamiseen sekä edistyäkseen omalla oppimisen polullaan. Riittävä oppimisen tuki erityistä tukea tarvitseville oppijoille on resurssikysymys kunta- ja koulutasolla – ops kyllä painottaa ja teoriassa ohjaa riittävää tukea oppilaille. Kolmiportaisen tuen käytännön toteutuminen ja toimivuus on niin keskeinen asia, että se tarvitsisi oman arviointihankkeensa.

Mitkä ovat monitulkintaiset käsitteet opetussuunnitelman perusteissa?

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmissa on paljon erilaisia käsitteitä, kuten laaja-alainen osaaminen, (perusopetuksessa monialaiset) oppimiskokonaisuudet, oppilaan aktiivinen toimijuus ja formatiivinen arviointi, joita asiakirjoissa on avattu. Paikallisesti päätettävien asioiden väljyys mahdollistaa erilaisia tulkintoja käsitteistä. OPS-arvioinnin arviointitulosten mukaan jotkut käsitteet jättävät liikaa tulkinnan varaa paikalliselle tasolle, jolloin opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaan toimiminen vaihtelee.