2. ja 3. osahankkeen tulosten julkistamistilaisuus (Educa 2020)

Aika: 24.1.2020 klo 17.45–18.45
Paikka: Educa 2020 (Tieto-lava)
Esiintyjät: Anne Ervast, Ville Sassi, Teerijoki Pipsa, Anna-Mari Summanen, Jaana Saarinen, Salla Venäläinen


Kaikuja koulun arjesta – opettajien kokemuksia opetussuunnitelman sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisesta

Mitkä tekijät edistävät tai estävät opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamista? Miten opettajat kokevat opetussuunnitelman käyttöönoton omassa työssään ja koulun arjessa? Paneelikeskustelussa tulkitaan OPS-arvioinnin toisen ja kolmanneen osahankkeen tuloksia yhdessä opettajien ja rehtorien kanssa. Tervetuloa kuuntelemaan!

Osahankkeiden tulokset kokonaisuudessaan esittelevä arviointiraportti julkaistaan esityspäivän aamuna ja on ladattavissa Karvin verkkosivuilta.

OPS-arviointi vieraili jopa 33 esiopetusyksikössä ja koulussa

OPS-arvioinnin toinen ja kolmas osahanke toteutettiin vuosina 2018–2019. Osahankkeiden pääaineisto koostuu 33:sta esiopetusyksikkö- ja kouluvierailusta. Vierailuilla keskusteltiin esiopetusyksiköiden ja koulujen opettajien ja johdon kanssa sekä havainnoitiin opetus- ja oppimistilanteita. Vierailuaineistoja täydentävät kaikkien vierailukohteiden opettajille lähetetyt kyselyt sekä vierailukohteiden paikalliset opetussuunnitelmat ja vuosittaiset suunnitelmat.

Osahankkeissa erityisesti tarkasteltavina teemoina olivat eheyttäminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet, laaja-alainen osaaminen, oppimiskäsitys sekä oppimisympäristöt ja työtavat. Samalla osahankkeissa tarkasteltiin laajemmin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden sisällöllisten tavoitteiden saavuttamisen paikallisella tasolla, toisin sanoen esiopetusyksiköiden ja koulujen arjessa.

Synteesi kaikista OPS-arvioinnin tuloksista loppuvuonna 2020

OPS-arviointi toteutetaan neljänä osahankkeena. Ensimmäinen osahankkeen raportti, OPS-työn askeleita, julkaistiin tammikuussa 2019 ja on ladattavissa Karvin verkkosivuilta. Toisen ja kolmannen osahankkeiden tulokset julkaistaan yksissä kansissa. Neljännen osahankkeen tulokset julkaistaan loppuvuodesta 2020, jolloin julkaistaan myös kaikki osahankkeet yhdistävä synteesiraportti