Etusivu

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointihanke, tuttavallisemmin OPS-arviointi, käynnistyi vuonna 2016 ja jatkuu vuoteen 2020 saakka. Nelivuotisessa, neljään osahankkeeseen jaetussa arvioinnissa tuotetaan tietoa

  • koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta
  • OPS-perusteiden tavoitteiden saavuttamiseen vaikuttavista tekijöistä
  • koulutuksen ohjausjärjestelmän ja OPS-perusteiden kehittämistarpeista.

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten OPS-perusteiden uudistukset, tavoitteet ja sisällöt toteutuvat ja toimivat paikallisissa opetussuunnitelmissa ja työkäytänteissä.


Eri osahankkeiden tuloksia voidaan käyttää

  • koulutuksen ohjausjärjestelmän kehittämiseen
  • esi- ja perusopetuksen kehittämiseen
  • seuraavien opetussuunnitelmauudistusten valmisteluun
  • tulevien tuntijakouudistusten valmisteluun
  • opetussuunnitelmaprosessien valmisteluun ja toimeenpanon tukemiseen
  • opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutusten tarpeiden paikantamiseen.