Etusivu

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteiden toimeenpanon arviointihanke, tuttavallisemmin OPS-arviointi, käynnistyi vuonna 2016 ja jatkuu vuoteen 2020 saakka. Nelivuotisessa, neljään osahankkeeseen jaetussa arvioinnissa tuotetaan tietoa

  • koulutuksen ohjausjärjestelmän toimivuudesta ja vaikuttavuudesta
  • OPS-perusteiden tavoitteiden saavuttamista edistävistä ja estävistä tekijöistä
  • koulutuksen ohjausjärjestelmän ja OPS-perusteiden kehittämistarpeista.

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten OPS-perusteiden tavoitteet ja sisällöt toteutuvat paikallisessa opetussuunnitelmatyössä. Lisäksi arvioidaan uudistusten toimivuutta koulujen ja esiopetusyksiköiden arjessa.


Eri osahankkeiden tuloksia voidaan käyttää

  • koulutuksen ohjausjärjestelmän sekä esi- ja perusopetuksen kehittämiseen
  • seuraavien opetussuunnitelma- ja tuntijakouudistusten valmisteluun
  • OPS-prosessien valmistelun ja toimeenpanon tukemiseen
  • opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutusten tarpeiden paikantamiseen.